Daňová evidence

Drobní podnikatelé věnují všechen svůj čas svému podnikání. Proto nemůžou sledovat časté změny v daňových zákonech a tím vést správně svou daňovou evidenci.

Přenechejte proto tuto povinnost naší firmě a my Vám zajistíme:

  • vedení peněžního deníku, knihy pohledávek a závazku a jiných zákonem předepsaných evidencí
  • zpracování účetní závěrky, přehledu hospodaření
  • vyhotovení daňových přiznání (daň z příjmů, DPH, silniční daň, aj.)
  • vypracování ročních přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení
  • příprava podkladů ke kontrole
  • zastupování na úřadech