daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)