Vedení personální a mzdové agendy

Odměňování zaměstnanců se řídí mnoha zákony a nařízeními. Důležitější, než např. určování správných odvodů daní, zdravotního a sociálního pojištění, je pro Vás určitě hledání dobrých zaměstnanců. Proto svěřte mzdovou a personální agendu naší firmě, kde Vám nabízíme:

  •  zpracování mezd, včetně odvodů daní a pojištění
  • vyhotovení výplatních pásek, listin – vypracování měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
  • zúčtování daně zaměstnancům
  • vyúčtování zálohové a srážkové daně
  • zpracování a vedení mzdových listů
  • vyhotovení zápočtových listů a jiných potvrzení
  • registrace, přihlašování a odhlašování zaměstnanců
  • vypracování evidenčních listůpředávání příkazů k úhradě měsíčních odvodů
  • příprava podkladů ke kontrole
  • zastupování na úřadech